Proiecte

Proiecte finalizate

2009
Inchiriere autovehicule intretinere DRDP Timisoara – SDN Arad
Intretinere curenta pe timp de vara a DN-urilor din DRDP Timisoara
Reparatii suprafete burdusite pe raza de activitate a SDN Arad – 2008
Plombari cu mixtura asfaltica la cald pe raza de activitate a SDN Caransebes – 2008
Colmatari rosturi, fisuri, crapaturi pe raza de activitate a SDN Deva
Lucrari de reparatii a imbracamintei rutiere – Orsova
Reparatii suprafete burdusite pe raza de activitate a SDN Timisoara
Reparatii suprafete burdusite pe raza de activitate a SDN Arad
Plombari cu mixtura asfaltica la cald pe raza de activitate a SDN Caransebes
Consolidare DN 57 B km 36 - 49 si km 53 – 69
Inchiriere utilaje intretinere DRDP Timisoara – SDN Arad
Inchiriere autovehicule intretinere DRDP Timisoara – SDN Caransebes
Inchiriere utilaje intretinere DRDP Timisoara – SDN Caransebes
Inchiriere autovehicule intretinere DRDP Timisoara – SDN Orsova
Inchiriere utilaje intretinere DRDP Timisoara – SDN Orsova
Construire sistem de alimentare cu apa Fegernic, Burzuc
Reabilitare si modernizare DJ709E Ciumeghiu-Ghiorac
Modernizare DJ 709E Ciumeghiu-Ghiorac
Modernizare drum comunal DC195 Bucerdea Vinoasa
Consolidare DN 58A km 1-24 si km 29-41
2008
Asfaltare strazi Ion Creangă şi Ştefan cel Mare in municipiul Aiud
Consolidare pod Dubova - DN57
Lucrări de sporire a capacităţii portante de circulaţie pe DJ 691
Reabilitare strazi in Jimbolia
Reparatii imbracaminti rutiere SDN Alba
Ξntreţinere drumuri asfaltate sector Cris
Reparare trotuare asfaltate - Lugoj
Lucrari de intretinere curenta - DRDP Timisoara
Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale pe DN 57 B
Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale din anul 2005 pe DN57B
Reabilitare DJ 792
Reabilitare a DJ 691
Intretinere drumuri asfaltate -sector Cris
Colmatarea mecanica a rosturilor
Asfaltare cartier Cazarmi, Caransebes
Cosire vegetatie mecanic 2008 jud. Arad
Curatire si desfundare santuri Arad
Asfaltare cartier Ţarinei , Caransebes
Asfaltare cartier Nord, Caransebes
Asfaltare cartier Pipirig, Caransebes
Reparaţii ξmbrăcăminţi rutiere – SDN Alba
Lucrari de intretinere curenta DRDP Timisoara
Inchiriere autovehicule- SDN Arad
Inchiriere autovehicule - SDN Caransebes
Inchiriere autovehicule - SDN Deva
Inchiriere autovehicule - SDN Orsova
Inchiriere autovehicule - SDN Timisoara
inchiriere utilaje - SDN Timisoara
Lucrari de reparatii SDN Arad
Lucrari de reparatii SDN Deva
Lucrari de intretinere curenta SDN Timisoara
Reparatii asfaltice la strazi – municipiul Orsova
Activitatea de iarna baza Arad
Activitatea de iarna baza Lipova
Activitatea de iarna baza Cris
Activitatea de iarna baza Sebis
Activitatea de iarna baza Ineu
Inchiriere utilaje - SDN Arad
Inchiriere utilaje - SDN Deva
Inchiriere utilaje - SDN Orsova