Dezvoltare

S.C. S.I.R.D. TIMISOARA S.A. s-a înfiintat ca si societate independenta, în anul 2001, prin externalizarea din cadrul D.R.D.P. Timisoara a Serviciului Mecanizare, a parcului de mijloace de transport auto, utilaje, echipamente si a personalului tehnic si de deservire aferent.

Incepand cu luna aprilie 2004 S.C. S.I.R.D. TIMISOARA S.A.este societate cu capital privat, fiind preluata de S.C. TENDER S.A. ca actionar majoritar, detinand peste 99,9 % din capitalul social al societatii.

Societatea si-a dezvoltat in permanenta activitatea, ceea ce s-a reflectat  într-o evolutie ascendenta a cifrei de afaceri, de la aproximativ 3 milioane de euro în anul 2002, la peste 12 milioane de euro la sfarsitul lunii septembrie 2006. In ultimii 2 ani S.I.R.D. a investit peste 11 milioane de euro achizitionand 2 balastiere, o cariera, utilaje performante, mijloace de transport si terenuri.